دعاوی ملکی

خلع يد، رفع تصرف عدوانى ، ممانعت از حق مزاحمت

اعلام بطلان معاملات فضولى وابطال سند

ابطال معاملات به قصد فرارازدین

فك رهن والزام به ترهين املاك

ابطال وكالتنامه فروش ملك

اختلافات موضوع قانون وآيين نامه تملك آپارتمانها و…

پیش فروش ملکی

الزام به تنظیم سندپیش فروش ملک

اعلام بطلان قراردادپیش فروش به دلیل فسخ قراردادمشارکت درساخت

فسخ قراردادپیش فروش بعلت کسری مساحت

فسخ قراردادپیش فروش بعلت امتناع ازتادیه اقساط

مطالبه خسارات تاخیردراجرای تعهدات

مطالبه مابه التفاوت مازادمساحت

مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت

مشارکت درساخت

فسخ قرارداد مشارکت درساخت

اعلام بطلان قراردادمشارکت درساخت

الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب ونوسازی ، بیمه های موردمشارکت

الزام مالک به تنظیم وکالت کاری،ارائه اصل سند مالکیت ، پرداخت بدهی های ملک ، تایید نقشه های ساخت ، تخلیه و تحویل ملک وتجمیع املاک مورد مشارکت

اجاره

تخليه محلهاى تجارى  و مسكونى باعلت ايجاد مراكز فساد، انقضاءمدت ، تعدى وتفريط

بيع

تاييد واثبات وقوع بيع

اخذ به شفعه

مطالبه ارش

اعلام بطلان معامله

ابطال سند

فسخ معامله

الزام به تنظيم سند رسمى

الزام به تكميل مورد معامله

الزام به تحويل مورد معامله

الزام به پرداخت ثمن

الزام به استرداد ثمن

ثبتی

ابطال آرای هیات حل اختلاف ثبت اسناد واملاک

ابطال آرای هیات رسیدگی به ماده١٤٧اصلاحى قانون ثبت

ابطال نظريات غيرقانونى وزارتى

ابطال سند

اثبات مالكين وتعيين حدود و ثغور

افراز پلاك ثبتى

دستور فروش املاك مشاع

ابطال تصميمات واحدهاى ثبتى

شهرداري‌ها

ابطال آراء كميسيون ماده٧٧ قانون شهرداريها

ابطال آراء كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداريها

مطالبه اجرت المثل ايام تصرف و بهاى روز اراضى متصرفه  شهرداريها

مطالبه حقوق زارعانه

مطالبه بهاى زمين موات از شهردارى

شركت‌هاى تجارتى

انحلال شركت سهامى

بطلان عمليات و تصميمات شركت سهامى

ابطال معاملات مديرعامل و هيات مديره

مطالبه خسارت از مديران شركت

ابطال تصميمات مجامع عمومى عادى وفوق العاده

فسخ انتقال ورقه سهم

ابطال اساسنامه شركت سهامى

ابطال اوراق قرضه مركب

مطالبه منافع ودرآمدسودسهام

عزل مديرعامل شركت سهامى

الزام به فروش سهام وثيقه

عزل مدير تصفيه و تعيين مديرجديد

مطالبه خسارت ازشركت سهامى موضوع ماده ٢٧٣ لايحه اصلاحى

ابطال اساسنامه شركت سهامى

انحلال شركت با مسووليت محدود

ابطال انتقال سهم الشركه و اوراق تجارتى

تنفيذ انتقال سهم الشركه

مطالبه خسارت موضوع ماده ٢٩٧ لايحه اصلاحى

ابطال تصميمات مجمع عمومى عادى و فوق العاده شركت با مسووليت محدود

لغوعضويت مديرعامل ،اعضاى هيات مديره وبازرس شركت تعاونى

ابطال تصميمات هيات مديره و مجمع عمومى عادى شركت تعاونى

ابطال تقسيم هيات تصفيه وتقسيم جديد

مطالبه خسارت ازمتصديان تصفيه

ابطال دفاتر تجارتى

قدم به قدم با شما

روش کار ما چگونه است؟

1

مشاوره اولیه

با مطرح کردن کلیات پرونده توسط شما، راهنمایی های اولیه صورت میپذیرد.
3

تحقیق و بررسی

با شروع کار، کلیه مستندات پرونده گردآوری و راهکارهای حقوقی تعیین میشوند.
2

عقد قرارداد

بعد از مشخص شدن مسیر کلی پرونده، برآورد هزینه و عقد قرار داد انجام میگیرد.
4

اتمام پرونده

با دفاع قاطعانه از شما در دادگاه نتیجه پرونده مشخص میشود و پرونده خاتمه میابد.

Request a Free Call Back

_
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است

قبل از هر اقدامی مشاوره تخصصی دریافت کنید!

به راحتی با یک تماس تلفنی از خدمات ما بهره‌مند شوید.

مشاوره تخصصی